Cụ thể, tại các điểm thi chuẩn bị 2 phòng cách ly; trong đó 1 phòng cách ly bệnh bạch hầu và 1 phòng cách ly bệnh Covid-19. Dự kiến thí sinh sẽ được chia thành 4 nhóm: F0, F1, F2 và các thí sinh khác. Nhóm thí sinh F0, áp dụng đối với thí sinh phải điều trị trong bệnh viện và không có điều kiện dự thi sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp theo quy định.

Đối với thí sinh nhóm F1 phải cách ly tại các khu cách ly tập trung thì sẽ tổ chức thi tại các điểm thi đặt ở trong khu cách ly hoặc khu vực phù hợp lân cận khu cách ly. 

Đối với thí sinh thuộc nhóm F2, tùy theo số lượng, các địa phương tổ chức thi tại phòng thi dự phòng của điểm thi. Nếu số lượng học sinh F2 đông thì tổ chức một điểm thi riêng và có phương án đưa đón phù hợp. Thí sinh không thuộc các nhóm trên sẽ thi bình thường, dựa vào nguy cơ, mức độ lây nhiễm áp dụng giãn cách giữa các thí sinh trong phòng thi và phải bảo đảm các yêu cầu như: khử khuẩn, đeo khẩu trang, vệ sinh phòng thi…./.

T/h: Lệ Quyên – Thế Anh