Lễ khai giảng năm học 2018-2019 của Trường chuyên THPT Nguyễn Chí Thanh
 

Ngày 2/10/2018, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành kế hoạch về việc tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh. Đối tượng dự thi là công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh giai đoạn 2015 – 2020. Công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc đang công tác tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, có trình độ chuyên môn phù hợp với chức danh tuyển chọn; nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển. Công chức, viên chức nằm trong quy hoạch của chức danh Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh giai đoạn 2015 – 2020 đủ điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm phải đăng ký dự thi.

Kế hoạch cũng quy định tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của người đăng ký dự thi về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, chứng chỉ và độ tuổi. Thời gian tổ chức thi viết dự kiến ngày 15/11/2018 và thời gian tổ chức thi trình bày Đề án dự kiến trong 2 ngày, kể từ ngày 16/11/2018./.

Bảo Ngọc