Nông dân Đắk Nông thu hoạch cà phê
 

Để tăng thu nhập bình quân đầu người, thời gian qua, cùng với các giải pháp phát triển kinh tế, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, Đắk Nông đã quan tâm công tác đào tạo nghề gắn với hiệu quả vận dụng trong thực tế. Tuy nhiên, giá cả nông sản tiếp tục giảm sâu và kéo dài đã tác động đến thu nhập của người dân. Bên cạnh đó, do tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch cũng đã có những tác động nhất định đến thu nhập bình quân đầu người. Một nguyên nhân nữa là số liệu dân số từ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã có sự thay đổi so với thời điểm xây dựng kế hoạch cũng là một nguyên nhân ảnh hưởng đến số liệu dự báo đưa ra từ đầu năm./.

Tin, ảnh: Bảo Ngọc - Văn Thắng