Riêng nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn hiến tặng 500 cổ vật, hiện vật các loại của các thời kỳ lịch sử: văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Đông Sơn, văn hóa Óc Eo, Khmer, Chăm...; hiện vật thời nhà Lý, Trần, Lê và Nguyễn… Trong đó, có những cổ vật, hiện vật quý thời kỳ văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Đông Sơn có niên đại từ 700 - 500 năm trước Công nguyên; các hiện vật gốm sứ có niên đại từ thế kỷ XI... Bên cạnh đó còn có các hiện vật về lịch sử văn hóa, kháng chiến...
 
Các nhà sưu tập hiến tặng cổ vật, hiện vật
 
 
Nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn giới thiệu các cổ vật, hiện vật
 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các Nhà sưu tập và những nhân chứng lịch sử đã hiến tặng các cổ vật, hiện vật lịch sử. Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước dành cho công tác sưu tầm hiện vật còn hạn chế thì việc hiến tặng những cổ vật, hiện vật với số lượng lớn có giá trị là một nghĩa cử hết sức cao đẹp, nhân văn. Việc làm này góp phần làm phong phú thêm kho hiện vật của bảo tàng cũng như đa dạng hóa trưng bày đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và tìm hiểu ngày càng cao của khách tham quan và nhân dân địa phương.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh nhấn mạnh, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở VH - TT&DL, các sở, ban ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa, lịch sự các cổ vât, hiên vật đến đông đảo người dân. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, cá nhân, các nhà sưu tầm, nhân chứng lịch sử trong việc sưu tầm, khai thác tối đa các giá trị văn hóa, lịch sử của những cổ vật, hiện vật quý giá. Đồng thời, tỉnh sẽ có những chính sách thu hút sự quan tâm của người dân và doanh nghiệp trong việc khôi phục các làng nghề, các di tích lịch sử, bảo tồn các hiện vật, cổ vật, các giá trị văn hóa.

Dịp này, UBND tỉnh Đắk Nông tặng Bằng khen cho nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn, Sở VH-TTDL tặng Giấy khen cho các nhà sưu tập và các nhân chứng lịch sử vì có nhiều thành tích làm phong phú thêm kho tàng cổ vật, hiện vật tỉnh Đắk Nông.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn
 
 
Lãnh đạo Sở VHTTDL tặng Giấy khen của Giám đốc Sở VHTTDL cho các nhà sưu tập
 
 
 Một số hình ảnh các cổ vật, hiện vật quý
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      T/h: Trịnh Nga- Đức Hải