Quang cảnh hội nghị

Với chủ đề “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND các cấp”, Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được cũng như hạn chế trong hoạt động giám.Theo đó, hoạt động giám sát của HĐND các cấp ngày càng đi vào chiều sâu; hình thức, phương pháp, nội dung giám sát phong phú. Nhiều cuộc giám sát chuyên đề với những vấn đề “nóng” liên quan trực tiếp đến cuộc sống an sinh xã hội của người dân được cử tri quan tâm…

Tuy nhiên, phương thức và nội dung giám sát chưa được đổi mới toàn diện; chất lượng một số cuộc giám sát chuyên đề chưa cao; khả năng phát hiện các vấn đề trong quá trình giám sát của đại biểu HĐND còn hạn chế. Các đại biểu cũng đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát. Trong đó, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của HĐND; đại biểu phải vừa giám sát, vừa tác động và đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thỏa đáng các ý kiến, nguyện vọng của cử tri. Một số ý kiến đề nghị, thường trực HĐND các cấp cần nâng cao năng lực dự báo tình hình, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri để thu thập thông tin, xử lý thông tin và quyết định các vấn đề cần thiết giám sát.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoa, UV BTV TU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị HĐND, các ban HĐND các cấp và các đại biểu tiếp tục có những hình thức, phương pháp nhằm nêu cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm, kỹ năng trong triển khai các hình thức giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của HĐND các cấp./.

 

Tin, ảnh: Ngô Lan-Xuân Cảnh