Quang cảnh Hội nghị
 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Diễn- Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, diễn tập khu vực phòng thủ là đợt tập duyệt trong thời bình, sẵn sàng cho nhiệm vụ thời chiến nên trách nhiệm, thái độ của từng cá nhân, đơn vị được phân công nhiệm vụ phải được đề cao. Lần gần đây nhất, tỉnh Đăk Nông đã trải qua diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2013 và có được những bài học kinh nghiệm. Đề nghị các cá nhân, tập thể được phân công nhiệm vụ, nhất là các thành viên trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, các cán bộ chủ chốt và 3 lực lượng tham gia giúp việc cho Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018, gồm Công an, Biên phòng, Quân sự phải phát huy hết trách nhiệm trong chuẩn bị triển khai diễn tập, nghiêm túc thực hiện các nội dung được phân công theo thẩm quyền, đảm bảo quá trình diễn tập đạt chất lượng, phấn đấu mục tiêu xếp loại giỏi.

Tại Hội nghị, dự thảo Kế hoạch tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 và 4 dự thảo Quyết định đã được lấy ý kiến, thông qua, gồm: Quyết định về thành lập Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Quyết  định phân công nhiệm vụ Ban nội dung diễn tập; Quyết định thành lập Ban bảo đảm diễn tập khu vực phòng thủ và Quyết định thành lập Ban nội dung, Tổ thư ký diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018. Hội nghị cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho 20 cá nhân là thành viên Ban chỉ đạo diễn tập.

Tin, ảnh: H'Loan