Hình minh họa
 

Năm nay, Học kỳ quân đội sẽ tiếp tục được tổ chức ở Tiểu đoàn 301, huyện Đăk Mil. Chương trình dự kiến tiếp nhận từ 80- 100 em nhỏ trong độ tuổi từ 11 đến 15 đến từ 8 huyện, thị xã trong tỉnh. Tham gia Học kỳ quân đội, ngoài việc được giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, các em còn được trải nghiệm thực tế đời sống quân ngũ, tham gia các hoạt động bồi dưỡng kỹ năng xã hội, kỹ năng tổ chức các hoạt động đội- nhóm, giúp các em tự tin, vững vàng và xây dựng được lối sống kỷ luật, lành mạnh. 

H’Loan