Ông Cao Huy- Phó chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông dự và phát biểu tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 10
 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Cao Huy- Phó chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, trong tháng 10, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã bám sát, đưa tin nhanh nhạy các vấn đề thời sự, chính trị- kinh tế- xã hội trên địa bàn. Tỉnh Đăk Nông đã chỉ đạo các địa phương chấn chỉnh những vấn đề nổi cộm xảy ra mà báo chí đã phản ánh. Tuy nhiên, việc phản hồi, cung cấp thông tin cho báo chí của một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn chưa kịp thời, chưa nghiêm túc. Điều này cần được khắc phục trong thời gian tới, giúp định hướng dư luận và thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí, chính quyền một số địa phương và sở, ngành liên quan cũng đã trao đổi về một số vấn đề báo chí quan tâm. Sở Công thương và Sở Nội vụ thông tin thêm về tình hình sản xuất công nghiệp- hoạt động thương mại của tỉnh; công tác CCHC; việc triển khai Chương trình hành động số 26 và số 30 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đăk Nông về thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII.

Tin, ảnh: H'Loan