Theo đó, Trung tâm Y tế các huyện là đơn vị hạng II. Có 3 phòng và 9 khoa chuyên môn gồm: Khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS; Y tế công cộng và dinh dưỡng – An toàn thực phẩm; Khoa Ngoại – Chăm sóc sức khỏe sinh sản – Liên chuyên khoa; Khoa khám bệnh – Hồi sức cấp cứu; Khoa Nội – Nhi – Nhiễm; Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng; Khoa dược – Trang thiết bị - vật tư y tế; Khoa xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh; Khoa Dân số và phát triển. Riêng Trung tâm Y tế thị xã Gia Nghĩa có 2 phòng với 4 khoa gồm khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Khoa Y tế cộng đồng và dinh dưỡng, Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và dân số, Khoa xét nghiệm – Dược – Trang thiết bị - Vật tư y tế. Các Quyết định cũng quy định về vị trí, cơ chế tài chính, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc của Trung tâm y tế các huyện, thị xã. Việc sáp nhập là bước cụ thể hóa Nghị quyết 19 của Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành TW Đảng khóa XII về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập./.

                                                                                                                                                                          Bảo Ngọc