Các trang thông tin điện tử tổng hợp đăng tải kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động của các đơn vị. Ngoài ra, còn chia sẻ các thông tin, sự kiện nổi bật của địa phương về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế. Các trang thông tin còn thường xuyên kết nối chia sẻ tin tức, bài viết, video của các tỉnh trong khu vực và cả nước phù hợp tình hình thực tế tại địa phương.

Hiện tại, hoạt động của các trang thông tin điện tử thu hút lượng người truy cập, chia sẻ khá lớn, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin  của người dân.

 

T/h: Lệ Quyên