Theo báo cáo tại phiên họp, trong những tháng đầu năm 2021, mặc dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, nhưng các chương trình tín dụng chính sách vẫn tăng trưởng khá. Đến hết tháng 9/2021, doanh số cho vay đạt 870 tỷ đồng với hơn 22.500 lượt hộ vay. Tổng dư nợ tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Nông là 3.144 tỷ đồng, tăng 8,9% so với thời điểm đầu năm. Toàn tỉnh có 68.987 hộ nghèo và các gia đình thuộc diện chính sách được vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Công tác thực hiện uỷ thác cho vay qua các tổ chức chính trị, xã hội đạt hơn 3.130 tỷ đồng, chiếm 99,84% tổng dư nợ toàn Chi nhánh.

Theo báo cáo tại phiên họp, đến hết tháng 9/2021, doanh số cho vay đạt 870 tỷ đồng với hơn 22.500 lượt hộ vay
 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương chuyển vốn ủy thác qua NHCSXH để cho vay cần thực hiện ngay từ đầu năm để đáp ứng nhu cầu vốn vay cho người dân.

Các tổ chức chính trị - xã hội, sở ngành liên quan phối hợp với NHCSXH tiếp cận đối tượng theo chuyên môn của ngành mình nhằm giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận vốn vay để phát triển sản xuất, góp phần giảm nghèo bền vững./.

T/h: Hoàng Hoa – Văn Chinh