Trẻ em mầm non, học sinh cấp tiểu học và THCS tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 4/4/2020
 

Theo đó, trẻ em mầm non, học sinh cấp tiểu học và THCS tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 4/4/2020. Riêng học sinh cấp THPT, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp vẫn đi học bình thường.

Các đơn vị, địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương đã ban hành.

Sở Giáo dục-Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ, cập nhật, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 để kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức dạy và học trên địa bàn tỉnh, bảo đảm phù hợp với thực tế.

 

PTD News