Địa phương được đầu tư nhiều nhất là thị xã Gia Nghĩa với tổng kinh phí 50,2 tỷ đồng, trong đó xây mới 34 phòng học với kinh phí là 42,1 tỷ đồng. Huyện Krông Nô được đầu tư 38,3 tỷ đồng, xây mới 54 phòng học và sửa chữa các công trình phụ trợ khác. Huyện Cư Jut được đầu tư 34 tỷ đồng, xây 21 phòng học và nhà hiệu bộ; sửa chữa, cải tạo sân trường và 119 phòng học, tường rào. Huyện Tuy Đức được đầu tư trên 31 tỷ đồng, xây mới 27 phòng học và sửa chữa các công trình hạng mục khác. Huyện Đắk Glong được đầu tư 29,9 tỷ đồng, xây 43 phòng học và đầu tư 5 công trình vệ sinh nước sạch…​ Ngoài ra, ngành giáo dục cũng được đầu tư 19,5 tỷ đồng để mua sắm sách giáo khoa, vở viết và trang thiết bị tối thiểu phục vụ năm học mới.

Hoàng Duyên