Gian hàng trưng bày sản phẩm của một doanh nghiệp tại Đắk Nông
 

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, để thực hiện thành công Chương trình phát triển kênh sản xuất, phân phối, tiêu thụ nông sản theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt giai đoạn 2020 – 2025, hằng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan xây dựng kinh phí để thực hiện. Ngoài ra, lồng ghép vào các hoạt động của các chương trình, đề án, dự án có liên quan và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện theo phân cấp như Đề án an toàn thực phẩm và nông nghiệp sạch; Đề án mỗi xã một sản phẩm OCOP; Đề án phát triển các sản phẩm du lịch, xây dựng mô hình du lịch cộng đồng homestay gắn với Công viên địa chất Đắk Nông; Chương trình xây dựng nông thôn mới; Chương trình 5 không, 3 sạch; Chương trình khuyến nông khuyến công và các chính sách được bố trí theo quy định. Mục tiêu cuối cùng là từng bước xây dựng, hình thành chuỗi cung ứng, phân phối, tiêu thụ ổn định, bền vững các loại nông sản chủ lực trên địa bàn tỉnh đã được chứng nhận theo các tiêu chuẩn chất lượng Utz, GAP, hữu cơ, sinh học./.

 

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng