Ông Cao Huy- Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của ngành tư pháp tỉnh khi chủ động, khẩn trương triển khai toàn diện, có trọng tâm, chất lượng các nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào tiến trình cải cách tư pháp. Trước thực tế đòi hỏi phải đổi mới và cải cách mạnh mẽ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy đề nghị ngành tư pháp tỉnh trong năm 2019 tiếp tục nêu cao trách nhiệm trong xây dựng, thẩm định văn bản pháp luật, đảm bảo tính ổn định, khả thi của các văn bản; Thực hiện có chiều sâu việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Tập trung đổi mới quản lý xử lý vi phạm hành chính; Chú trọng theo dõi thi hành pháp luật, nhất là trong lĩnh vực thu hút sự quan tâm của dư luận; Phát triển các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; Đổi mới hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm thu hút cán bộ, người lao động và nhân dân tham gia tìm hiểu pháp luật.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Sở Tư pháp cho biết: Năm qua, toàn tỉnh đã ban hành 62 văn bản quy phạm pháp luật; Kiểm tra, phát hiện, xử lý 16 văn bản trái pháp luật; Triển khai thí điểm đăng kí khai sinh, kết hôn lưu động tại huyện Đăk Glong; Tổ chức 17 đợt truyền thông trợ giúp pháp lý ở cơ sở; Công tác hộ tịch, chứng thực, theo dõi thi hành pháp luật, bổ trợ tư pháp… tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân. Các đại biểu cũng đã thảo luận một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp từ tỉnh đến cơ sở trong năm 2019.

Tin, ảnh: H'Loan