Học sinh cấp THPT, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp được nghỉ học từ chiều 19/3 
 

Cụ thể, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh thống nhất cho học sinh cấp THPT, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp được nghỉ học từ chiều 19/3 đến hết ngày 28/3/2020.

Các đơn vị, địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương đã ban hành.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn theo dõi, nắm chắc thông tin người dân đã đến và đi từ các tỉnh, thành phố, quốc gia có dịch Covid-19 trở về địa phương để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế và đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ, cập nhật, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 để kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức dạy và học trên địa bàn tỉnh bảo đảm phù hợp với thực tế.

Trước đó, UBND tỉnh cũng đã có công văn thống nhất cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và THCS được tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 4/4/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

T/h: Lê Đại