Tại chương trình 10 tập thể, 20 cá nhân điển hình tiến tiến làm theo lời Bác được tuyên dương. Họ là những y, bác sĩ trẻ tiên phong trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và bảo vệ sức khỏe người dân; những công nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất; những cán bộ, công chức, viên chức giỏi, thân thiện tận tụy, phục vụ nhân dân; những cán bộ Đoàn - Hội - Đội nhiệt huyết, xung kích, kiến tạo phong trào tại cơ sở; những nhà giáo trẻ tiêu biểu với nhiều sáng kiến trong đổi mới giảng dạy…

Tuyên dương 10 tập thể điển hình tiên tiến làm theo lời Bác

 

Chương trình tuyên dương nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác, khích lệ, động viên đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy tính sáng tạo, xung kích tuổi trẻ, cống hiến, lao động, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước.

Tuyên dương 20 cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác
 

Cũng trong dịp này, Ban tổ chức đã trao thưởng cho 7 tập thể, 8 cá nhân đạt giải trong cuộc thi ảnh đẹp online “Duyên dáng áo dài” Đoàn khối. Qua đó, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của áo dài Việt Nam trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm gìn giữ và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong mỗi đoàn viên thanh niên.

Trao giải Cuộc thi ảnh đẹp online “Duyên dáng áo dài” 

 

T/h: Trịnh Nga-Tô Hiệu