Hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng Bluezone
 

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có gần 54.000 điện thoại thông minh đã cài đặt và đang sử dụng ứng dụng Bluezone, đứng thứ 36 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngay sau khi có chỉ đạo của Trung ương, Sở Thông tin và truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, tăng tỷ lệ cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trong nhân dân, góp phần đưa tỷ lệ điện thoại có sử dụng ứng dụng Bluezone của cả nước đạt trên 50 triệu máy.

Ứng dụng Bluezone cảnh báo người dùng có tiếp xúc gần với ca nhiễm, ca nghi nhiễm hoặc người đã từng tiếp xúc gần với ca nhiễm, ca nghi nhiễm Covid 19.

Quá trình tuyên truyền, các cấp, ngành địa phương cũng giúp người dân hiểu về cách thức hoạt động, tính an toàn, bảo mật của ứng dụng, giúp mọi người yên tâm sử dụng.  

 

T/h: H’Loan- Văn Chinh