Thí sinh Kỳ thi THPT Quốc gia 2019
 

Toàn tỉnh có 5 trường tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100% gồm: THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh, thị xã Gia Nghĩa; THCS và THPT dân tộc nội trú các huyện Đắk Song, Krông Nô, Cư Jút, Đắk Glong. Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Ngoại ngữ huyện Cư Jút có tỷ lệ đậu thấp nhất với 50%. Kỳ thi THPT Quốc gia 2019, toàn tỉnh có 6.293 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 4.565 thí sinh đăng ký xét đại học, cao đẳng và 1.728 thí sinh đăng ký xét tốt nghiệp THPT. Để tra cứu điểm thi, các thí sinh truy cập trang web : http://điemthi.daknong.edu.vn/. Thời gian nhận phúc khảo bài thi từ ngày 14 đến 23/7. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi sẽ công bố và gửi kết quả phúc khảo cho các thí sinh.

   Hoàng Duyên - Văn Thắng