Hành vi vi phạm của cơ sở này là sản xuất hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng, không thực hiện thử nghiệm đánh giá chất lượng của từng lô phân bón thành phẩm trước khi đưa phân bón lưu thông trên thị trường; sản xuất 8 tấn phân hữu cơ vi sinh HQ6 có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.

Ngoài phạt tiền, cơ sở này còn bị ngành chức năng buộc tịch thu, tiêu hủy 6,5 tấn phân HQ ISO 06 là tang vật vi phạm; tịch thu 1 máy trộn, 2 băng chuyền dùng để sản xuất phân hữu cơ.

T/h: Phan Đông