5.316 hộp sản phẩm dinh dưỡng sữa bột Omega 369 Q10 Alaska bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật
 

Theo đó, hành vi vi phạm của cơ sở là không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ cho người mua; Kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng sữa bột Omega 369 Q10 Alaska có nhãn không ghi đủ nội dung bắt buộc theo quy định của pháp luật; Buôn bán sản phẩm dinh dưỡng sữa bột Omega Q10 Alaska giả. Tổng số tiền xử phạt đối với các hành vi là: 176 triệu đồng và tịch thu 5.316 hộp sản phẩm dinh dưỡng sữa bột Omega 369 Q10 Alaska nguyên hộp có tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 1,1 tỷ đồng để tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Đây là số lượng sữa được Đội QLTT số 3 (Cục quản lý thị trường Đắk Nông) kiểm tra, thu giữ vào tháng 8/2019 khi cơ sở tập kết và tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm trên địa bàn TP Gia Nghĩa.

T/h: Phan Đông-Lê Đại