Theo kết luận thanh tra chuyên ngành về quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng đợt 1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông, lực lượng chức năng đã phát hiện 21 trường hợp vi phạm. Trong đó, phân bón có 7 trường hợp; thuốc bảo vệ thực vật có 10 trường hợp và chế phẩm diệt côn trùng có 4 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu là kinh doanh sản phẩm kém chất lượng; hàng giả; ghi nhãn không đúng với nhãn thuốc bảo vệ thực vật đã đăng ký; kinh doanh hàng hoá hết hạn sử dụng; kinh doanh phân bón khi chưa có quyết định về việc công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.

 

T/h: Minh Tuyết