Hiện trường một vụ phá rừng tại khu vực do Cty TNHH MTV Đức Hòa quản lý
 

Công ty TNHH MTV Đức Hòa, đóng chân trên địa bàn huyện Đắk Song, được giao quản lý hơn 10.370 ha rừng. Tuy nhiên, đơn vị này cho biết, hiện diện tích đất có rừng chỉ còn gần 4.500 ha, còn lại là diện tích đất trống. Điều đáng nói là hiện nay trên diện tích đất không có rừng lại có đến 2.000 hộ dân xâm canh trái pháp luật với diện tích 5.000 ha. Thực trạng này đang gây rất nhiều khó khăn trong công tác bảo vệ rừng của công ty. Thời gian qua, mặc dù Công ty TNHH MTV Đức Hòa đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai nhiều giải pháp quản lý, bảo vệ rừng nhưng không thể ngăn chặn được các vụ phá rừng xảy ra. Trong 11 tháng năm 2019, Công ty này đã để xảy ra 51 vụ phá rừng trái phép với diện tích rừng bị phá hơn 11 ha.

Trong 11 tháng năm 2019, Công ty TNHH MTV Đức Hòa đã để 11 ha rừng bị phá
 

Trong 11 tháng năm 2019, Công ty TNHH MTV Đăk N’Tao, đóng chân trên địa bàn huyện Đắk Song cũng để xảy ra 25 vụ phá rừng trái phép với diện tích rừng bị phá là hơn 6,8 ha. Nguyên nhân để mất rừng là do lực lượng mỏng, địa bàn rộng nên công tác quản lý bảo vệ rừng của công ty gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, lợi dụng những diện tích rẫy đã trồng cây công nghiệp nhiều năm, các đối tượng tiếp tục phá rừng xung quanh để xâm canh đất rừng. Các đối tượng phá rừng thường hoạt động vào ban đêm nên công tác quản lý bảo vệ rừng của công ty TNHH MTV Đăk N’Tao gặp rất nhiều khó khăn và cũng chưa có những giải pháp ngăn chặn hiệu quả.

Nhiều diện tích rừng bị phá để chiếm đất sản xuất
 
Nhiều diện tích rừng đã bị xâm canh và trở thành vườn cây của người dân
 

Theo UBND huyện Đắk Song, trong 11 tháng năm 2019 trên địa bàn huyện Đắk Song đã xảy ra 86 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích rừng bị phá là 20,2ha.

Tin, ảnh: Lê Cung – Văn Vân