Tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Đồng thời, yêu cầu các ngành, các địa phương phải nâng cao vai trò trách nhiệm để khắc phục những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, nếu năm 2020 có sản phẩm nhôm thì tăng trưởng kinh tế của tỉnh sẽ đạt được theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Cùng với các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp vẫn là điều kiện để Đắk Nông phát triển. Vì vậy, việc đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cần được tiếp tục triển khai để nâng cao giá trị. Trong thu hút đầu tư, tỉnh tiếp tục chú trọng cải cách hành chính, kiên quyết xử lý những vi phạm liên quan đến đất đai, quản lý dân cư. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, quan điểm của tỉnh là không chạy theo thành tích, công nhận xã đạt chuẩn phải đúng thực chất. Đối với các hành vi vi phạm về rừng, đất đai, các huyện, thị xã phải chỉ đạo các xã, thị trấn lập biên bản vi phạm hành chính ngay từ đầu, làm hết trách nhiệm của mình. Tỉnh cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng đô thị Gia Nghĩa để đủ điều kiện lên thành phố trước năm 2020 và huyện Đắk R’lấp trở thành huyện nông thôn mới của tỉnh. Đối với việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững, trên cơ sở những hạn chế mà các đại biểu ý kiến, UBND tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đảm chất lượng giảm nghèo.  

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn tiếp thu các ý kiến thảo luận của đại biểu
 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn khẳng định, năm 2018 là năm có nhiều thuận lợi và khó khăn nhưng với sự triển khai quyết liệt của tỉnh cũng như sự nỗ lực, cố gắng của người dân, kinh tế xã hội chuyển biến tích cực và đúng hướng. Tuy nhiên, hiện có 2 vấn đề tồn tại cần phải có giải pháp cụ thể là cơ cấu kinh tế còn lạc hậu và tình trạng nghèo đói. Vì vậy, phải phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm đưa Đắk Nông phát triển, thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo. Các ngành, địa phương cần tiếp tục tạo đột phá các trụ cột chính mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã xác định là công nghiệp khai khoáng, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch.

Các đại biểu tham dự hội nghị
 

Trong thực hiện khâu đột phá, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục xử lý nghiêm, lập lại trật tự trong quản lý đất đai, tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết các tồn đọng và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong vấn đề này. Đối với nhiệm vụ năm 2019, Đắk Nông quyết tâm  hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước về bảo vệ rừng, đất đai gắn với xây dựng nông thôn mới, nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, huy động nguồn lực để xã hội hóa hoạt động thương mại. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đảm bảo an ninh quốc phòng. Nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để có các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả, đảm bảo hoàn thành thắng lợi trong năm 2019. Về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong năm 2019, việc sắp xếp bộ máy một số sở ngành phải tiến hành theo đúng quy trình; thực hiện việc điều động, luân chuyển, nhất thể hóa. Từ nay đến năm 2020, hoàn thành việc kiện toàn hệ thống chính trị cấp xã.

 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn yêu cầu phải cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong năm 2019

 

Bảo Ngọc – Văn Thắng