Ảnh minh họa
 

Dân ca của người M'nông có mặt hầu hết ở các huyện, thành bao gồm: Thành phố Gia Nghĩa và các huyện Tuy Đức, Krông Nô, Đắk Mil, Đắk Rlấp, Đắk Song, Đắk G'long, Cư Jút. Dân ca M’nông là hình thức diễn xướng dân gian với 2 hình thức gồm độc diễn (hát một người) và hát đối đáp, gồm nhiều thể loại như hát ru con, hát khấn thần trong các nghi lễ, hát đố, hát đồng dao, hát kể sử thi, hát giao duyên… Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa./.

T/h: Bảo Ngọc