Tổ hợp tác sản xuất bơ an toàn Đắk Mil gồm 10 thành viên với diện tích hơn 42ha, sản lượng đạt gần 300 tấn. Ông Nguyễn Văn Quảng, Tổ trưởng THT cho biết trước đây nông dân ở địa phương sản xuất bơ còn nhỏ lẻ, ít chú trọng đến chất lượng. Từ khi thành lập THT và bơ được công nhận Vietgap, sản lượng và chất lượng bơ của THT ngày càng được nâng lên. Việc dán tem truy xuất nguồn gốc trở thành yêu cầu bức thiết khi sản phẩm của THT tham gia vào thị trường.  

Các thành viên trong Tổ hợp tác thu hoạch bơ
 
Những quả bơ đã được dán tem truy xuất nguồn gốc
 

Với những quả bơ được dán tem truy xuất nguồn gốc, khách hàng chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh là có thể kiểm tra được các thông tin về nguồn gốc, diện tích, sản lượng, quy trình sản xuất... Từ khi thực hiện dán tem truy xuất nguồn gốc, các thành viên trong THT đã nâng cao ý thức về khâu sản xuất để cung cấp được những quả bơ chất lượng mang đặc trưng của Đắk Mil đến với người tiêu dùng cả nước.

 

 

Tin, ảnh: Phan Đông-Xuân Hạnh