Quang cảnh hội nghị 
 

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ Đài PT-TH tỉnh đã triển khai thực hiện tốt quy chế làm việc; chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát. Tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt, và phong cách, lề lối làm việc; phát huy tốt vai trò, trí tuệ của tập thể; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng đoàn kết nội bộ.

Trong thực hiện lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn, Đài tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình hàng ngày. Cụ thể, về truyền tình Đài PTTH tỉnh tiếp tục xây dựng và phát sóng các chương trình địa phương 18 giờ/ngày, với 3.258 giờ; về phát thanh xây dựng và phát sóng các chương trình địa phương 12 giờ/ngày, với 2.172 giờ. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm Đảng bộ Đài đã tập trung lãnh đạo các Chi bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Đài PT-TH tỉnh lần thứ IV.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị 
 

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Đảng bộ Đài sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hoàn thành đưa vào sử dụng trang thiết bị máy móc Dự án giai đoạn I, hoàn thành kế hoạch thực hiện truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung chương trình nhằm thu hút các đơn vị, doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, sản phẩm trên sóng Đài PT-TH  tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Văn Miền, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài PTTH Đắk Nông đề nghị, toàn thể đảng viên của đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết để hoàn thành các mục tiêu 6 tháng cuối năm

 

  T/h: Xuân Hạnh