Đại hội đã tập trung thảo luận, góp ý vào Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Đài khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù vẫn còn những khó khăn nhất định, song Đảng bộ Đài đã xây dựng và thực hiện tốt Quy chế làm việc; Chương trình công tác và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt, phong cách, lề lối làm việc và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ.

Quang cảnh đại hội 
 

Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị, đạt nhiều kết quả tích cực trên tất cả các mặt công tác. Các chỉ tiêu: kết nạp đảng viên; kiểm tra, giám sát đảng viên; thu sự nghiệp, dịch vụ quảng cáo... đạt và vượt kế hoạch. Hàng năm, Đảng bộ, Cơ quan và các tổ chức hội, đoàn thể đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Cùng với việc thực hiện tốt công tác tiếp sóng chương trình của Đài THVN, Đài TNVN, Đài tiếp tục đổi mới, duy trì thời lượng chương trình truyền hình Đắk Nông 18 giờ/ngày và chương trình phát thanh địa phương 12 giờ/ngày; phối hợp mở mới nhiều chuyên mục, chuyên đề đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tổ chức hàng trăm cuộc phát thanh, truyền hình trực tiếp… thu hút hàng triệu lượt khán, thính giả nghe, xem chương trình. Ngoài ra, Đài nâng cấp, mở rộng giao diện Trang thông tin điện tử, đa dạng hóa các kênh thông tin để tiếp cận khán thính  giả một cách sâu rộng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, các hoạt động văn hóa, xã hội, nhân đạo đạt kết quả tích cực. Trong 5 năm qua, Đài đã kêu gọi, vận động được hơn 1,3 tỷ đồng hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em nghèo vượt khó học giỏi. Từ phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đã có 50 sáng kiến được ứng dụng để khai thác và phát huy tối đa nhân lực, trang thiết bị, máy móc hiện có, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình phát sóng.

Đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến tại đại hội
 

Đại hội đã biểu quyết thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ Đài trong nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác; phát huy vai trò hạt nhân của các chi bộ trực thuộc, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, quản lý, điều hành. Phấn đấu trong nhiệm kỳ 95% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ và vi phạm kỷ luật; xây dựng từ 02 tập thể, 03 cá nhân trở lên điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu hàng năm Đảng bộ Đài được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội
 

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Đài khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 6 đồng chí; UBKT 3 đồng chí. Đồng chí Hồ Văn Miền, Giám đốc Đài tái cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Đài; đồng chí Phan Quốc Ly, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Đài. Đại hội cũng đã bầu 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Đài PT-TH tỉnh khóa IV
 
Ông Hồ Văn Miền, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng bộ Đài PT-TH tỉnh khóa IV
 
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Đài PT-TH tỉnh khóa IV ra mắt đại hội

                                               

T/h: Ngô Lan-Văn Thắng