Đảng ủy Quân khu 5 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông
 

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã báo cáo những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và xây dựng Đảng 9 tháng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ quý IV; công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng và chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022.  Theo đó, từ đầu năm 2021 đến nay, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid- 19, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu, Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tỉnh Đắk Nông cơ bản đã hoàn thành nhiều mục tiêu đề ra. Công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ được chú trọng; tình hình an ninh chính trị trong nội địa và ngoại biên ổn định. Các dự án phát triển kinh tế – xã hội luôn được các cơ quan chức năng thẩm định, quản lý, kiểm soát chặt chẽ. Công tác xây dựng Đảng được thường xuyên quan tâm; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị 
 

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã thống nhất một số nội dung trong công tác phối hợp, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; quy hoạch đất quốc phòng; thẩm định các dự án phát triển kinh tế – xã hội liên quan đến yếu tố quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Triển khai chặt chẽ việc lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư nguồn lực xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ; tăng cường sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh; chủ động nắm chắc tình hình, tập trung vào xây dựng thực lực chính trị ở cơ sở, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.                                                           

T/h: Văn Toản