Hội nghị  tổng kết đánh giá hoạt động năm 2021 và triển khai  kế hoạch năm 2022 dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Đắk Nông
 

Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam được triển khai tại Đắk Nông từ năm 2015 – 2020 với 02 hợp phần gồm: Hợp phần phát triển cà phê bền vững và Hợp phần quản lý dự áa, giám sát đánh giá.

Phạm vi triển khai trên địa bàn 06 huyện và thành phố gồm: Đắk Song, Đắk R’Lấp, Krông Nô, Đắk Glong, Đắk Mil và thành phố Gia Nghĩa. Tổng mức đầu tư giai đoạn 2015 -2020 là 12,125 triệu USD, trong đó vốn ODA vay của Ngân hàng thế giới 7,323 triệu USD, vốn đối ứng tỉnh là 2,303 triệu USD, vốn tư nhân 2,499 triệu USD. 

Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết ngày 31/12/2020 là 119.549 triệu đồng. Giai đoạn gia hạn dự án từ năm 2021 đến tháng 6 năm 2022 tổng giá trị là 162.279 triệu đồng. Năm 2021 đã thực hiện và giải ngân đạt 87.682 triệu đồng.

Phát biểu tại hội nghị, các địa phương đánh giá cao hiệu quả của dự án. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số vướng mắc, khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng, xây dựng vườn cà phê đặc sản, cảnh quan.

Liên quan đến vườn ươm, các hạng mục đầu tư tại địa phương, ông Lê Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý Dự án  để triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng các hạng mục công trình, khâu nào còn khó khăn, vướng mắc sẽ tháo gỡ, khắc phục và cố gắng đến ngày 30/4/2022 sẽ hoàn thiện các hạng mục đã phê duyệt. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững   
 

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Trọng Yên, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban quản lý dự án và các địa phương hưởng lợi từ dự án; đồng thời nhấn mạnh, từ nay đến tháng 6 năm 2022, Ban quản lý dự án và các địa hương cần thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát dự án, đưa vào sử dụng các công trình phải đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả dự án.

 

T/h: Tuấn Bình – Thành Lam