Theo đó, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn triển khai quyết liệt trên địa bàn theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để đề nghị, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone. UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị, địa phương hiểu rõ hơn về những lợi ích của việc sử dụng ứng dụng Bluezone trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân cài đặt Bluezone
 

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, bố trí nhân lực thu thập, tổng hợp và cập nhật thông tin về trường hợp tiếp xúc, nghi nhiễm Covid-19 lên Bluezone; chỉ đạo các cơ sở y tế hướng dẫn nhân dân cài đặt ứng dụng Bluezone khi đến khám chữa bệnh. Sở Y tế yêu cầu tất cả các đối tượng thuộc diện phải cách ly (tập trung hoặc tại nhà) và những đối tượng thuộc diện phải xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn cài đặt Bluezone trên điện thoại của mình./.

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng