Tình huống giả định, lúc 9 giờ 30 phút xảy ra đám cháy tại khoảnh 3, tiểu khu 1726 do một người dân bất cẩn sử dụng lửa để đốt dọn nương rẫy gây cháy lan vào rừng trồng. Tổ tuần tra phát hiện đám cháy và huy động người dân dùng các phương tiện thô sơ tại chỗ tham gia dập lửa, đồng thời báo Ban chỉ huy phòng chống cháy rừng của xã Quảng Thành.

Diễn tập chữa cháy rừng năm 2018 
 

Trong lúc chờ xe chữa cháy đến, các lực lượngcủa xã Quảng Thành vừa tham gia chữa cháy vừa phối hợp với Kiểm lâm sử dụng máy cắt thực bì và phát đường băng, chia cắt đám cháy. Sau đó, lực lượng chữa cháy chuyên ngành đến lắp đặt máy bơm chuyên dụng ứng cứu chữa cháy.

Các lực lượng phối hợp tham gia diễn tập 
 

Với phương châm huy động lực lượng 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ), sau 30 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy đã cơ bản được khống chế và dập tắt.

Lực lượng chữa cháy tham gia dập lửa
 

Tổ chức diễn tập chữa cháy rừng sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ hiểu biết và kỹ năng ứng phó của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư đối với công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng.

Tin, ảnh: Phan Đông