Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2021 phát biểu chỉ đạo
 

Đây là cuộc diễn tập một bên một cấp có một phần thực binh, diễn ra 3 giai đoạn gồm: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ.

Thông qua diễn tập, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ huyện Tuy Đức, làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong tình hình mới.

Diễn tập theo nội dung tình huống đặt ra
 

Đây là dịp để kiểm tra, rèn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương; trình độ tham mưu, xử lý các tình huống của cán bộ các cấp, ngành, mặt trận đoàn thể trong việc chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức, chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ…trên cơ sở đó, tiếp tục đầu tư xây dựng vững chắc các tiềm lực trong khu vực phòng thủ.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà lực lượng tham gia diễn tập
 

Kết thúc diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập của tỉnh đánh giá cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của huyện Tuy Đức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây sẽ là tiền đề cho các địa phương khác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ đạt kết quả tốt hơn ./.

T/h: Văn Toản