Dự án chia làm 2 phần gồm: Tiểu dự án giải phóng mặt bằng và tái định cư do UBND thị xã Gia Nghĩa làm chủ đầu tư; Tiểu dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục còn lại của dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư. 

Tổng mức đầu tư của dự án là 785 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng và tái định cư là hơn 499 tỷ, chi phí dự phòng hơn 34,6 tỷ. Tổng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục còn lại của dự án là hơn 251 tỷ đồng. UBND tỉnh giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông và UBND Gia Nghĩa chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung trên đảm bảo đúng quy định. 

 

Trịnh Nga