Tại tuyến 3 “Âm vang từ Trái Đất” bắt đầu từ thị xã Gia Nghĩa đến hồ Tà Đùng, Đoàn thẩm định của UNESCO đã kiểm tra các điểm chính gồm: Điểm trưng bày cà phê Enjoy- một trong những đối tác quan trọng của Công viên Địa chất Đắk Nông; Chùa Pháp Hoa - ngôi chùa đầu tiên ở thị xã Gia Nghĩa được xây dựng năm 1957; Nhà trưng bày đàn đá ở xã Đắk R’Moan - nơi giới thiệu, trưng bày nhạc cụ Cồng đá cổ sơ nhất của loài người và nhạc cụ truyền thống tiêu biểu của một số nước trên thế giới thời tiền sử của thế giới.
Điểm trưng bày cà phê Enjoy
 

Đoàn thẩm định tại chùa Pháp Hoa, thị xã Gia Nghĩa  

 

 

Buổi chiều cùng ngày Đoàn thẩm định chính thức của UNESCO lần lượt đi kiểm tra: Nhà trưng bày cồng chiêng người Mạ - Nơi cộng đồng các dân tộc Mạ ở xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa trưng bày, trình diễn văn hóa cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm, đan lát và rượu cần truyền thống; ThămThác Liêng Nung, Cây thiêng, Thác trượt, Miếu thần đá, Nhà mát thủy điện, Vườn măng cụt, Hồ Tà Đùng. 

Nhà trưng bày cồng chiêng người Mạ

 

Phan Trang- Đức Hải