Đoàn thăm buôn Nui, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut
 
Hồ Trúc, huyện Cư Jut
 
Đoàn đi kiểm tra thực địa hồ Trúc
 

Đoàn chuyên gia mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về công viên địa chất, góp phần xây dựng các tuyến du lịch kết hợp với Hang động núi lửa tại huyện Krông Nô, từ đó hình thành các điểm du lịch, tạo điều kiện cho việc hoàn thiện các thủ tục theo tiêu chí của UNESCO, phấn đấu xây dựng Hang động núi lửa Krông Nô trở thành công viên địa chất toàn cầu.

Tùng Nhi

Đài TT Cư Jut