Theo báo cáo của Thị ủy Gia Nghĩa, trong 5 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song với tinh thần đoàn kết thống nhất, BCH Đảng bộ thị xã đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trên địa bàn thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI đề ra. Trong đó, tổng thu ngân sách đến năm 2020 ước đạt gần 993 tỷ đồng, vượt 11,8%, tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 17,9%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại-dịch vụ, công nghiệp, giảm dần tỷ trong nông nghiệp. Công tác xóa đói giảm nghèo đạt kết quả tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Quang cảnh buổi làm việc
 

Theo báo cáo, thu nhập bình quân đầu người của thị xã Gia Nghĩa đạt hơn 62 triệu đồng/năm. Các lĩnh vực giáo dục, y tế được đầu tư theo hướng trọng điểm, chất lượng ngày càng đáp ứng nhu cầu của người dân. Quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở được củng cố, kiện toàn.

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế của thị xã chưa bền vững; việc thu hút đầu tư, thương mại, du lịch chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; việc khai thác tiềm năng và lợi thế của địa phương còn hạn chế; văn hóa-xã hội phát triển chưa xứng tầm là trung tâm tỉnh lỵ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và năng lực chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền so với yêu cầu còn hạn chế.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thị xã Gia Nghĩa cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị
 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, UV TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ thị xã Gia Nghĩa đã đạt được. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, thị xã cần đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế hộ; phát triển du lịch, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo đúng định hướng, hiệu quả, bền vững. Bằng nhiều giải pháp, thị xã cần đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, thị xã Gia Nghĩa cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị; quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Ngoài phát huy lợi thế, tiềm năng, thị xã cần huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng các công trình văn hóa, vui chơi giải trí. Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên…

Tin, ảnh: Ngô Lan-Xuân Cảnh