Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến cho 02 dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Về việc sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đa số các đại biểu thống nhất việc cụ thể hóa chủ trương giảm Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và giảm số lượng Phó trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh. Về số lượng phó Chủ tịch UBND cấp xã, các đại biểu cũng đề nghị UBND cấp xã loại III cũng nên có 2 phó Chủ tịch như xã loại I, loại II như hiện nay.

Về bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương, đa số các đại biểu thống nhất hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND cấp tỉnh thành một Văn phòng chung và giữ nguyên Văn phòng UBND cấp tỉnh.

Đại diện Sở Tư pháp góp ý tại hội nghị

Tại hội nghị, nhiều ý kiến bổ sung, làm rõ hơn Luật Cán bộ, công chức về đối tượng áp dụng của luật Cán bộ, công chức; công tác tuyển dụng, chính sách thu hút, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Các đại biểu cũng thảo luận về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; cơ chế của đơn vị sự nghiệp công lập, hợp đồng làm việc, chế độ thôi việc đối với viên chức. 

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Võ Đình Tín đánh giá cao những ý kiến, đóng góp của các đại biểu tại hội nghị

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Võ Đình Tín đánh giá cao những ý kiến, đóng góp của các đại biểu; đồng thời tiếp thu, chọn lọc và tổng hợp, làm cơ sở để tham gia góp ý tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tới đây trước khi Luật được ban hành.

Tin, ảnh: Minh Trí, Tô Hiệu