Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Trên cơ sở kết quả trong giai đoạn 2016 – 2019, Huyện ủy Đắk R’lấp ước thực hiện một số chỉ tiêu kết quả nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ đạt và vượt so với kế hoạch. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất ước thực hiện đạt 5.810 tỷ đồng, tăng 45% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt, các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực tăng nhanh về quy mô, tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết, ứng dụng công nghệ cao. Ngành công nghiệp – xây dựng phát triển mạnh, có nhiều dự án công nghiệp có tổng mức đầu tư với quy mô lớn đang tiếp tục triển khai. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 53,6 triệu đồng, dự kiến nếu không tính sản phẩm alumin sẽ đạt thấp hơn so với chỉ tiêu Nghị quyết. Có 7/10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 7 xã so với đầu nhiệm kỳ; quyết tâm xây dựng huyện Đắk R’lấp đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 dự kiến giảm xuống còn 3,6%. Tổng thu ngân sách Nhà nước dự kiến cả nhiệm kỳ đạt trên 2.700 tỷ đồng. Trên lĩnh vực giáo dục, hệ thống mạng lưới được quy hoạch, xây dựng phù hợp với điều kiện dân cư. Toàn huyện có 26/59 trường học đạt chuẩn quốc qia. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội được quan tâm. An ninh quốc phòng được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc. Qua thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được đảng viên nhận thức đúng đắn. Việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy hoạt động trong hệ thống chính trị được thực hiện từ huyện đến cơ sở. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được chú trọng. Đến nay, Đảng bộ huyện có 31 tổ chức cơ sở đảng với 2.665 đảng viên. Trong năm 2020, Huyện ủy Đắk R’lấp quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu còn lại của Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tại buổi làm việc, Đoàn công tác cũng đã thảo luận, làm rõ một số nội dung về phát triển nông nghiệp, quy hoạch sử dụng đất, công tác cán bộ, chế độ chính sách cho cán bộ cấp thôn.

Lãnh đạo huyện Đắk R'lấp báo cáo dự kiến kết quả thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đánh giá cao những kết quả mà huyện Đắk R’lấp đạt được trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 -2020. Trong đó, nổi bật là những điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế, xây dựng nông thôn mới, phối hợp triển khai thực hiện công nghiệp khai thác bô xít – luyện nhôm, thương mại dịch vụ phát triển nhanh. Tuy nhiên, Đắk R’lấp vẫn còn có những hạn chế như chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế của một địa phương nằm ở cửa ngõ phía Nam tỉnh; việc giảm tỷ lệ hộ nghèo chưa hiệu quả. Đối với một số nội dung khác trong báo cáo; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đắk R’lấp cần đánh giá kỹ hơn các chỉ tiêu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2019, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đề ra các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020 – 2025 phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành liên quan phối hợp với địa phương, tập trung giải quyết những tồn tại, hạn chế dứt điểm. Đối với công tác xây dựng Đảng, phải thực hiện nghiêm các Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương. Đặc biệt, công tác cán bộ phải tiến hành rà soát cho kỹ tiêu chuẩn để đảm bảo đúng quy định, nhất là ở cấp cơ sở. Đối với công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đắk R’lấp phải xác định được mục tiêu tổng quát, trong đó quyết tâm thực hiện hiệu quả các tiềm lực nhằm xây dựng Đắk R’lấp trở thành thị xã. Trên cơ sở chuyến làm việc tại huyện Đắk R’lấp, cùng với các địa phương khác trong toàn tỉnh, Đảng bộ tỉnh sẽ đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và đề ra phương hướng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đề nghị huyện Đắk R'lấp phải quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của nhiệm kỳ 2015 - 2020
 
Tin, ảnh: Bảo Ngọc - Văn Thắng