Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo với Đoàn về công tác kiểm tra giám sát

Theo báo cáo, thời gian qua, tỉnh Đắk Nông đã triển khai quyết liệt công tác kiểm tra giám sát, có trọng tâm, trọng điểm đi vào những vấn đề quan trọng được dư luận quan tâm. Đối với công tác kiểm tra, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, cấp ủy các cấp kiểm tra 14.318 đảng viên; kiểm tra 1.535 tổ chức Đảng. Đối với công tác giám sát đã thực hiện giám sát chuyên đề đối với 2.366 đảng viên và 654 tổ chức đảng.

Trong nhiệm kỳ, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ đã kiểm tra 673 đảng viên, 47 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm. Về thi hành kỷ luật đảng, cấp ủy, chi bộ và ủy ban kiểm tra 2 cấp xem xét, quyết định thi hành kỷ luật 984 đảng viên. Trong nhiệm kỳ, việc giải quyết khiếu nại, kỷ luật thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, kết luận khách quan, xử lý kỷ luật phù hợp nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa nhận thức đúng mức, đầy đủ về vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy định số 30  và đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định số 30.
 
Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Cao Văn Thống đánh giá cao công tác triển khai thực hiện Quy định số 30 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Cao Văn Thống đánh giá cao công tác triển khai thực hiện Quy định số 30 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của tỉnh để kịp thời tham mưu cho Trung ương xem xét, bổ sung phù hợp với thực tế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Lưu Văn Trung mong muốn UBKT Trung ương tiếp tục quan tâm, tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các cơ quan có thẩm quyền quy định rõ về hoạt động của UBKT các cấp cũng như hoạt động trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Tỉnh ủy Đắk Nông sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng theo đúng Điều lệ Đảng, Quy định số 30-QĐ/TW và các văn bản hướng dẫn của UBKT Trung ương./.

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng