Thực hiện kế hoạch kiểm tra theo Quyết định số 1152 Bộ Chính trị, từ ngày 17 đến 19/7, Đoàn kiểm tra đã làm việc, nắm bắt tình hình thực hiện “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết số 18) và Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ” của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại 5 đơn vị, địa phương gồm: Thị ủy Gia Nghĩa, Huyện ủy Đắk Song; Đảng ủy Sở Công thương, Đảng ủy Sở Nội vụ và Đảng ủy Công an tỉnh.

 Ông Nguyễn Sỹ Hiệp - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó trưởng Đoàn kiểm tra 1152 của Bộ Chính trị phát biểu tại buổi làm việc
 

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, các đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ báo cáo và các tài liệu liên quan để phục vụ theo yêu cầu. Quá trình làm việc, các thành viên đoàn và các cơ quan đơn vị đã có những trao đổi thẳng thắn, sôi nổi làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khó XII. Đây là cơ sở rất quan trọng để đoàn kiểm tra có cái nhìn tổng thể về việc thực hiện Nghị quyết số 18 và số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ở cơ sở. Trên cơ sở đó đoàn sẽ nghiên cứu đưa vào báo cáo để báo cáo với Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ Chính trị. Đoàn kiểm tra cũng đề nghị các cơ quan, địa phương bổ sung thêm số liệu vào báo cáo để chứng minh kết quả cụ thể; xây dựng hệ thống văn bản một cách khoa học, tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện. Tỉnh ủy Đắk Nông cũng cần quan tâm giải quyết những kiến nghị, đề xuất của cơ sở; rà soát, đánh giá cụ thể đơn vị, địa phương nào thực hiện tốt, nơi nào chưa tốt, còn chậm để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Quang cảnh buổi làm việc 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ngô Thanh Danh chủ trì buổi tiếp, làm việc với Đoàn kiểm tra 1152 Bộ Chính trị
 

 Bảo Ngọc – Văn Thắng