Theo đó, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã triển khai các chương trình, chính sách lãi suất linh động và các chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. Cụ thể, miễn, giảm lãi vay cho 13 khách hàng với tổng dư nợ đã được miễn, giảm lãi là 70 tỷ đồng, số lãi được miễn, giảm 100 triệu đồng; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho 1.145 khách hàng, tổng dư nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ vay 400 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp Đắk Nông được tiếp cận các chính sách hỗ trợ về ngân hàng, thuế, giá điện
 

Hỗ trợ giảm giá điện cho cơ sở lưu trú du lịch, kinh doanh kho chứa hàng hóa lưu thông, buôn bán nông thôn với tổng số tiền gần 9 tỷ 969 triệu đồng. Hỗ trợ giảm giá điện cho cơ sở cách ly, khám bệnh tập trung; cơ sở y tế tập trung phục vụ phòng chống dịch Covid-19 với tổng số tiền trên 236 triệu đồng. Đắk Nông cũng triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, lao động chấm dứt hợp đồng. Cùng với đó, triển khai chính sách hỗ trợ gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất năm 2021 cho 254 doanh nghiệp với số tiền gia hạn 60,8 tỷ đồng.

T/h: Vỹ Phượng