Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 38 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV họp phiên đầu tiên, bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 13 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Đồng chí Trần Văn Thương được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đắk Mil khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII gồm 30 đại biểu (28 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết).

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đắk Mil khóa XV ra mắt đại hội
 

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội với các chỉ tiêu cụ thể: Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 9%/năm; cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp 32,26%, công nghiệp - xây dựng 24,39%, thương mại dịch vụ 43,25%. Tổng giá trị sản phẩm đạt trên 16.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 75,6 triệu đồng/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 12.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn bình quân mỗi năm tăng trên 12%. Về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025; có 04 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1,2% theo chuẩn hiện hành. Xây dựng 1-2 trường chuẩn quốc gia/năm. Phấn đấu có trên 70% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có trên 90% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp từ 400-450 đảng viên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 75%...

 

T/h: Hoàng Hoa – K’Muôi