Cụ thể, kinh phí mua sách giáo khoa trên 9,3 tỷ đồng và mua vở viết trên 3,8 tỷ đồng, số còn lại dự phòng phát sinh. Để việc cấp phát diễn ra thuận lợi, đúng đối tượng, đảm bảo qui định, tránh tình trạng phát sinh đột biến, công ty đang phối hợp với các đơn vị chức năng thống kê, rà soát số lượng học sinh các trường. Dự kiến việc cấp phát sách vở cho học sinh sẽ hoàn thành trước ngày 15/8/2019.

Việc cấp phát sách, vở viết theo Nghị quyết 31 là chính sách đặc thù của tỉnh Đắk Nông nhằm hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo có cơ hội đến trường, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giảm bớt khó khăn cho các gia đình./.

Lệ Quyên