Núi lửa Krông Nô - một điểm du lịch hấp dẫn thuộc Công viên địa chất Đắk Nông 
 

Để có kết quả trên, tỉnh Đắk Nông đã từng bước xây dựng và đáp ứng các tiêu chí của UNESCO. Theo đó, tỉnh đã tập trung đầu tư và phát triển các điểm đến trong vùng Công viên địa chất; phối hợp với các đơn vị nghiên cứu khoa học, xác định thêm các giá trị địa chất mang tầm cỡ quốc tế; kiện toàn bộ máy Ban quản lý Công viên địa chất Đắk Nông và các kế hoạch quản lý, phát triển Công viên địa chất. Tỉnh Đắk Nông cũng đã xúc tiến, quảng bá và hợp tác phát triển du lịch vùng Công viên địa chất, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về du lịch Công viên địa chất. Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp nên đến nay Công viên địa chất Đắk Nông chỉ mới đáp ứng được các tiêu chí ở mức cơ bản, tối thiểu theo quy định của UNESCO, đặc biệt là tiêu chí về phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. Việc xây dựng và phát triển bền vững Công viên địa chất Đắk Nông theo định hướng của UNESCO sẽ góp phần phát triển du lịch, bảo tồn các giá trị di sản của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế trong vùng Công viên địa chất Đắk Nông ./.

 

T/h: Bảo Ngọc