Theo Kế hoạch 437, tổng diện tích do các hộ dân sử dụng có nguồn gốc lấn chiếm đất rừng từ 1/7/2004 đến 1/1/2010 được UBND tỉnh thu hồi từ các nông, lâm trường bàn giao về cho địa phương quản lý, bố trí sử dụng là 63.057 ha. Tuy nhiên, qua đối chiếu, rà soát lại, các địa phương xác định tổng diện tích có nguồn gốc nói trên và cần phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ còn 28.522,52 ha. Nguyên nhân diện tích giảm 34.535 ha so với Kế hoạch 437 là do quá trình rà soát, tổng hợp báo cáo số liệu của các huyện, thị xã không được đối chiếu đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan theo đúng thời điểm.

Hội nghị tổng kết Kế hoạch số 437
 

Đến thời điểm hiện tại, 8 huyện, thị xã đã ban hành Quyết định cấp GCN QSDĐ trên tổng diện tích 19.499,64 ha, đạt 91% diện tích đã kê khai, đăng ký đủ điều kiện cấp và đạt 66,1% diện tích cần cấp theo Kế hoạch 437 sau khi rà soát lại. Tổng số tiền phí đo đạc các địa phương đã thu được hiện tại đạt 45,177 tỷ đồng. Số diện tích đất còn lại không đủ điều kiện cấp là do các nguyên nhân như: đất đang tranh chấp, đất nhận chuyển nhượng sau ngày 1/1/2008 và đất chưa có hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng đề nghị các huyện, thị và các đơn vị liên quan cần có kế hoạch cụ thể và xác định việc quản lý đất đai là nhiệm vụ chính trị. Đề nghị Sở Tài nguyên- Môi trường hướng dẫn các địa phương làm tốt hơn nữa công tác phối hợp thực hiện Kế hoạch 437 trong tổ chức kê khai, xét duyệt...tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những người dân đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tin, ảnh: Mai Thi – Tuấn Bình