Phần mềm này phục vụ hoạt động bán hàng, quản lý danh mục nhà cung cấp, khách hàng, hàng hóa tại các nhà thuốc, quầy thuốc. Đồng thời, liên thông dữ liệu hoạt động của nhà thuốc lên hệ thống dược quốc gia và dữ liệu dược phẩm từ hệ thống dược quốc gia tới nhà thuốc.

 
Đại diện các quầy thuốc, nhà thuốc tham gia Hội nghị tập huấn 
 

Theo Sở Y tế Đắk Nông, trên địa bàn tỉnh hiện có 4 công ty và văn phòng đại diện cung ứng thuốc cùng hàng trăm cơ sở bán lẻ thuốc đang hoạt động. Tuy nhiên, nhiều cơ sở hoạt động chưa đăng ký kinh doanh, việc bán thuốc không có đơn còn phổ biến dẫn đến tình trạng kháng thuốc kháng sinh trở nên trầm trọng; giá bán thuốc chưa hợp lý.

Các cơ sở bán lẻ thuốc được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nhà thuốc Viettel PMS.

 

Phần mềm quản lý nhà thuốc Quốc gia sẽ góp phần giám sát việc bán thuốc theo đơn, trọng tâm là thuốc kháng sinh, kiểm soát giá và chất lượng thuốc, hạn chế tình trạng kinh doanh thuốc giả, thuốc kém chất lượng. Bên cạnh đó, nhằm thực hiện mục tiêu 100% các nhà thuốc trên địa bàn đảm bảo hạ tầng mạng, máy tính; đưa vào sử dụng phần mềm quản lý cơ sở bán lẻ thuốc và kết nối mạng liên thông trước ngày 1/1/2019.

Vỹ Phượng