Quang cảnh buổi gặp mặt
 

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. 90 năm qua, Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản nổi. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ 20 mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách Mạng Tháng Tám năm 1945; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đồi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ngô Thanh Danh phát biểu tại buổi gặp mặt
 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ngô Thanh Danh nhấn mạnh sự tự hào về chặng đường 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng và của cách mạng Việt Nam, tự hào về những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, về sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh. Đối Với Đắk Nông, trong năm 2020 cùng với thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các địa phương, đơn vị, đảng viên phải phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII diễn ra thành công.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy đã khen thưởng 2 tổ chức cơ sở đảng, 7 chi bộ, 19 đảng viên đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền giai đoạn 2015 – 2019. Đồng thời trao 23 giải cuộc thi Báo chí viết về xây dựng đảng lần thứ IV năm 2019 cho các tác giả, nhóm tác giả.

 Trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho tổ chức đảng và  chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền 2015-2019
 
 
Trao giải B Giải báo chí Búa Liềm vàng tỉnh Đắk Nông năm 2019
 
T/h: Bảo Ngọc - Văn Thắng