Ảnh minh họa

 

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đề nghị người dân trên địa bàn tỉnh không được chủ quan và tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5K; Cài đặt ứng dụng cảnh báo tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19 (Bluezone), khi di chuyển đến các địa điểm công cộng, cán bộ, người dân cần khai báo y tế bằng cách quét mã QR code của địa điểm công cộng đó, giúp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng; Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo hiện hành của UBND tỉnh và Bộ Y tế. 

T/h: Ngô Lan