Để đáp ứng nhu cầu con giống tái đàn, người chăn nuôi đang tận dụng heo sữa để nuôi thịt, kết hợp nhập heo giống với giá 120.000đ/kg, tăng gấp đôi so với cách đây 8 tháng; đồng thời tập trung vỗ béo heo thịt đạt từ 80- 120kg/con trước khi xuất chuồng. Việc người dân ẩy mạnh tái đàn hiện nay đã giúp tỉnh Đăk Nông phục hồi đàn heo lên 240.000 con, tăng 77.000 con so với thời điểm năm 2016 nhưng thấp hơn tổng đàn của đầu năm 2017. 

 H’Loan